Tarife servicii paraclinice conf. anexei 17 din Oridnul nr. 3194/31.03.2015 din Contractul cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Fundamentare tarife 2013 I

Fundamentare tarife 2013 II